Thiết bị phân tích khí
 
Máy quan trắc khí EAGLE 2
Máy quan trắc khí EAGLE 2
Giá: Liên hệ
 
Máy quan trắc đa khí EAGLE
Máy quan trắc đa khí EAGLE
Giá: Liên hệ
 
Máy phân tích khí cầm tay GX-6000
Máy phân tích khí cầm tay GX-6000
Giá: Liên hệ
Thiết bị phân tích nước
 
Máy quan trắc COD tự động
Máy quan trắc COD tự động
Giá: Liên hệ
 
Máy quan trắc Ammonia tự động
Máy quan trắc Ammonia tự động
Giá: Liên hệ
 
Máy quan trắc màu tự động
Máy quan trắc màu tự động
Giá: Liên hệ
 
Máy phân tích màu tự động
Máy phân tích màu tự động
Giá: Liên hệ
Nội thất phòng thí nghiệm
 
Bàn thí nghiệm áp tường - Near-wall table
Bàn thí nghiệm áp tường - Near-wall table
Giá: Liên hệ
 
Bàn thí nghiệm có bồn rửa - Sink bench
Bàn thí nghiệm có bồn rửa - Sink bench
Giá: Liên hệ
 
Bàn thí nghiệm trung tâm - Workbench
Bàn thí nghiệm trung tâm - Workbench
Giá: Liên hệ
 
Chụp hút di động - Lab. Fume Exhaust
Chụp hút di động - Lab. Fume Exhaust
Giá: Liên hệ