DỰ ÁN

Installed Applications - from Awa Intruments (Quan trắc môi trường tự động liên tục)

Installed Applications - from Awa Intruments (Quan trắc môi trường tự động liên tục) 1. Ammonia, Drinking-Water Treatment Plant (Location - Application - Features) Multi-parameter monitoring on a drinking water treatment plant: Ammonia, Chlorine, conductivity, pH, temperature, turbidityFeatures: Multi-parameter (lower cost than having separate instruments), graphic display with trend, MODBUS communication with RS485- Ammonia: high stability, very low maintenance, no reagent except NaOH, no calibration solution- Chlorine: auto-cleaning electrode- Turbidity: sensitivity down to 0.01 NTU- pH: flat surface electrode (lower maintenance). Xem chi tiết >>
THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG TRÌNH

+ Tuyển dụng kỹ thuật điện công trình Xem chi tiết >>
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Đo Lưu Lượng Nước Thải Tự Động Liên Tục

Đo Lưu Lượng Nước Thải Tự Động Liên Tục Thiết bị đo lưu lượng kênh hở bằng sóng siêu âm, không tiếp xúc sử dụng cho mọi loại kênh hở dạng weir hoặc flumes. Kết quả hiển thị tại chỗ, kết nối máy tính, truy xuất ra file excel hay truyền đi xa theo phương thức không dây. Liên hệ: nhungoc@phuonghai.com Xem chi tiết >>