THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG TRÌNH

+ Tuyển dụng kỹ thuật điện công trình Xem chi tiết>>

Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo công nghệ mới

Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo công nghệ mới Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục hoạt động với công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất để đo tự động, liên tục các chỉ tiêu pH, COD, TSS, lưu lượng và hầu hết các thông số cơ bản của nước thải như: Colour, Chlorine, Ammoniac, Photphat, Nitrate, TDS... Xem chi tiết>>

Quan trắc môi trường Việt Nam yếu nhất thế giới (Quan trắc môi trường tự động liên tục)

Quan trắc môi trường Việt Nam yếu nhất thế giới (Quan trắc môi trường tự động liên tục) (Sưu tầm) Người đứng đầu Bộ Tài nguyên&Môi trường thừa nhận, so với các nước, hệ thống quan trắc môi trường của Việt Nam tồi nhất, yếu nhất, và mỏng nhất thế giới. Theo báo cáo môi trường quốc gia 2010, hiện nay hoạt động quan trắc môi trường không khí nước ta mới được thực hiện chủ yếu ở khu vực các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất và một số làng nghề. Xem chi tiết>>

Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trong cả nước (Quan trắc môi trường tự động liên tục)

Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trong cả nước (Quan trắc môi trường tự động liên tục) (VEA)-Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên tại Hội nghị Tổng kết năm 2010 và định hướng công tác năm 2011, ngày 16/2/2011, Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường đã tổ chức hội nghị Chương trình công tác năm 2011. Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến tham dự và điều hành hội nghị. Báo cáo Chương trình năm 2011 tại hội nghị, Cục phó Đặng Văn Lợi cho biết Cục sẽ tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trong cả nước thông qua các hoạt động hoàn thiện và thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và kiểm soát ô nhiễm nói riêng đối với các thành phần môi trường không khí, tiếng ồn, đất, nước; kiểm soát ô nhiễm do phế liệu và phát thải hóa chất; kiểm soát ô nhiễm xuyên biên giới. Xem chi tiết>>
Trang: 1